კონტენტზე გადასვლა
მთავარი
მთავარიპროექტებიპროექტებიმიიღეთ წიგნიბიბლიოთეკაქსელი

მასწავლებლის გზამკვლევი

ყველაფერი, რაც პედაგოგს სჭირდება ეკონომიკის საფუძვლების სწავლებისთვის

ყველას შეუძლია იყოს საღი აზრის ეკონომისტი!

აღმოსავლეთ ევროპაში, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში „EFI“ და მისი რეგიონული პარტნიორები სტუდენტებს, პედაგოგებსა და ფართო საზოგადოებას სთავაზობენ ეკონომიკის იმ ძირითადი პრინციპების შესწავლის შესაძლებლობას, რომლებიც მოქმედებენ მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ეს ხორციელდება მათ ენაზე და რაიმე სახის ფინანსური დანახარჯების გარეშე. „EFI“-ის აქვს აქტივობების ინოვაციური პროგრამები საჯარო სკოლების მოსწავლეებისა და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, ასევე მათი პედაგოგებისთვის, ეკონომიკის შესწავლასა და სწავლებაში მათი ინტერესის გასაღვივებლად. ჩვენი საქმიანობის საფუძველია კონკურსების და პედაგოგთა სასწავლო პროგრამების ჩატარება. რეგიონში პარტნიორთა რიგების გაფართოებასთან ერთად ჩვენი მიზანია ეკონომიკური და ფინანსური წიგნიერების სტანდარტების ზრდა და, შესაბამისად, პერსონალური და ნაციონალური კეთილდღეობის გაუმჯობესება უკეთესი მომავლის უზრუნველსაყოფად.

1
რეგიონული პარტნიორი ეკონომიკური და ფინანსური წიგნიერების გასავითარებლად
1
2023 წელს ეკონომიკის ოლიმპიადაზე დარეგისტრირდა უმაღლესი სასწავლებლების მეტი სტუდენტი
1
წიგნის „საღი აზრის ეკონომიკა“ ჩამოწერა

What's New?

Partner profile - Kosovo: Riinvest Institute as pioneer of liberal economic thinking

Pristina-based Riinvest Institute is Kosovo’s oldest think tank and a pivotal force in the country’s economic evolution. Founded on a mission to promote sustainable economic development, Riinvest produces analyses, publications, and research reports, but its contribution extends beyond theoretical contributions to active involvement in market development, sector interventions, and value chain initiatives.  Read more

ჩვენი მხარდამჭერები

„EFI“ მადლობას უცხადებს თავის მხარდამჭერებს, რომლებმაც კონტენტის თარგმნის და ახალი აუდიტორიისთვის მიწოდების საშუალება მოგვცა.

სტუდენტების და პედაგოგების შეფასებები

ადრე ეკონომიკაში ვერ ვერკვეოდი. არ მაინტერესებდა და არც მიცდია მისი შესწავლა. თუმცა „საღი აზრის ეკონომიკამ“ ჩემი წარმოდგენა ეკონომიკაზე თავდაყირა დააყენა. ახლა შემიძლია დაბეჯითებით ვთქვა, რომ ეკონომიკის შესწავლა ყველას შეუძლია.
ალმა ჯურეცი
სტუდენტი, სკოპიე
უზბეკეთში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმების ფონზე, ეს ნამდვილად აქტუალური წიგნია. მასში მარტივ ენაზეა განმარტებული ეკონომიკის პრინციპები, რათა ყველამ შეძლოს რეალური მოვლენების მარტივად გაგება.
ინგლისურის მასწავლებელი, ეკონომიკის უმაღლესი სკოლა, პოდუევო, კოსოვო
ეკონომიკაზე ფიქრისას ფორმულები და მათემატიკური მაგალითები მახსენდებოდა. „საღი აზრის ეკონომიკამ“ მაჩვენა, რომ ეკონომიკა, უპირველეს ყოვლისა, არის აზროვნების სტილი, რომელიც აქტიურად გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
თემო ხატიაშვილი
სტუდენტი, საქართველო