Kapërce te përmbajtja
Kreu
KreuHistoria jonëProjekteBëjeni tuajin librinBibliotekaRrjeti

Rrjeti

Partnerët e shteteve të EFI-së po shpalosin dijen ekonomike në shtetet e tyre, duke ofruar një program të gjerë aktivitetesh të krijuara për të nxitur interes dhe kuriozitet në ekonomiks

EFI në Shqipëri

Pjesë e Universitetit Evropian të Tiranës, Qendra UET punon për të kontribuuar në përparimin dhe demokratizimin e shoqërisë shqiptare përmes kërkimeve të orientuara nga politikat, ndërtimit të kapaciteteve dhe programeve të përbashkëta.
Personi i kontaktit: Kebjana Haka

VIZITO UEBSAJTIN

EFI në Armeni

Qendra për Vendimet rreth Sjelljes përdor metodologjinë e ekonomisë së sjelljes për të gjetur zgjidhje me kosto efektive për problemet sfiduese të klientëve të tyre.
Personi i kontaktit: Aram Ghazaryan

VIZITO UEBSAJTIN

EFI në Azerbajxhan

Qendra për Zhvillim Ekonomik dhe Social është promotore e kërkimit dhe shqyrtimit të çështjeve socio-ekonomike për të ndikuar pozitivisht në procesin e politikave publike.
Personi i kontaktit: Nigar Islamli

VIZITO UEBSAJTIN

EFI në Gjeorgji

Iniciativa për Edukimin Ekonomik të Gjeorgjisë synon të zhvillojë edukimin ekonomik në të gjitha grupet shoqërore.
Personi i kontaktit: Levan Pavlenishvili

VIZITO UEBSAJTIN

EFI në Kazakistan

Fondacioni Publik Bilim Barine punon për të fuqizuar dhe mobilizuar popullin e Kazakistanit përmes një arsimimi të drejtë dhe gjithëpërfshirës.
Personi i kontaktit: Madina Karabayeva

VIZITO UEBSAJTIN

EFI në Kirgistan

Instituti i Politikave dhe Administratës Publike (IPPA) është institut analitik pranë Universitetit të Azisë Qendrore, misioni i të cilit është të promovojë zhvillimin social dhe ekonomik rajonal.
Personi i kontaktit: Kemel Toktomushev

VIZITO UEBSAJTIN

EFI në Kosovo

Instituti Riinvest në Kosovë është institucion kërkimor jo-partiak lider në Kosovë në fushën e zhvillimit social-ekonomik.
Personi i kontaktit: Visar Vokrri

VIZITO UEBSAJTIN

EFI në Maqedoninë e Veriut

Instituti Alternativ Liberal është një fasadë projektesh dhe programesh që promovojnë mendimin liberal në komunitetet lokale dhe rajonale në Maqedoninë e Veriut.
Personi i kontaktit: Orhan Ceka

VIZITO UEBSAJTIN

EFI në Ukrainë

Qendra e Tregut të Lirë Bendukidze punon për të përhapur idetë e tregut të lirë dhe për të shpalosur potencialin ekonomik të Ukrainës.
Personi i kontaktit: Nataliya Melnyk

VIZITO UEBSAJTIN

EFI në Uzbekistan

Universiteti Ndërkombëtar Westminster në Tashkent ofron standarde ndërkombëtare të arsimit dhe kërkimit që kontribuojnë në zhvillimin e Azisë Qendrore.
Personi i kontaktit: Nargiza Alimukhamedova

VIZITO UEBSAJTIN